Ekološka svest gradjana Koteža

Početkom 2019god. naša sugradjanka Marina Marković je napravila anketu sa svojim sugradjanima.

Tema je bila – Ekološka svest, znanje, stavovi i ponašanje gradjana naselja Kotež

Anketa je radjena za Geografski fakultet, predmet Socijalna ekologija

Rezultati su sledeći:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *